Obsah


Přidání, oprava a odebrání šablony

V sekci Šablony dokumentů při zvolené poskytované službě v horní části okna klepněte na tlačítko Přidat a vyčkejte na spuštění editoru.

(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Šablony dokumentů)


 

V editoru můžete pracovat podobným způsobem jako při klasické práci například v MS Word a podobných aplikacích. Text si rovněž můžete nakopírovat z již existujícího dokumentu.

Základním předpokladem práce šablon jsou pole. Jedná se o zástupné hodnoty, které při exportu u klienta či zaměstnance budou nahrazeny konkrétními údaji. Tyto zástupné hodnoty jsou k dispozici pod tlačítkem Pole.


Jednotlivé údaje jsou řazeny do oblastí v horní části okna. Můžete je v dané oblasti pomocí vyhledávacího pole také prohledávat.


Zvolený údaj vložíte do dokumentu dvojklikem levým tlačítkem myši.


Máte-li vše nastaveno doplněno, uložte klepnutím na tlačítko OK.


V otevřeném okně zadejte název šablony a potvrďte opět pomocí tlačítka OK.


Šablonu lze nyní použít na kartě klienta/zaměstnance.


Opravu šablony provedete pomocí tlačítka Opravit a smazání pomocí tlačítka Odebrat.

Rozkopírování šablony mezi ostatní služby

V sekci Šablony dokumentů zvolte poskytovanou službu, kde je šablona vytvořena. V seznamu šablon jí označte a klepněte na tlačítko Kopírovat.

(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Šablony dokumentů)


 

V otevřeném okně editoru proveďte úpravy, které odpovídají službě, na kterou je šablona kopírována, a poté uložte klepnutím na tlačítko OK.


Zadejte název šablony a vyberte poskytovanou službu.


Klepnutím na tlačítko OK dojde k uložení šablony na zvolené službě.


Video ze školení Vyplňujte smlouvy, dodatky a jiné dokumenty snadno díky CYGNUSu!